ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง ห้องคาราโอเกะ

ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง ห้องคาราโอเกะ รองรับการสัมมนาได้ถึง 100-150 ท่าน

s2 s1

s3 S15

s5 s6

s7 s8

S9s10

s11 s12

s13 s14